ความหมายของชื่อณิชา

posted on 05 Jul 2011 17:35 by noo-dang

ชื่อ : ณิชา   คำอ่าน : นิชา   คำแปล : สะอาด, บริสุทธิ์   [เพศ : หญิง]
เกิดวันอาทิตย์ ชื่อมีทั้งหมด
4 ตัวอักษร รวมชื่อกับนามสกุลแล้วได้กำลังพระเคราะห์ 40
แยกตัวอักษรจากชื่อคุณณิชาแล้วมีรายละเอียดดังนี้

1. มี
เป็น ศรี เป็นอักขระที่ช่วยเสริมสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักและศรัทธาในตัวเจ้าของชื่อ   [มีค่าเป็น 5]
2. มี
สระ อิ เป็น บริวาร เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง   [มีค่าเป็น 4]
3. มี
เป็น เดช เป็นอักขระที่ช่วยเสริมบารมี อำนาจ เกียรติยศชื่อเสียง ให้มีอานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรงต่อเจ้าของชื่อ   [มีค่าเป็น 2]
4. มี
สระ อา เป็น บริวาร เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง   [มีค่าเป็น 1]

สรุปจำนวนทักษาทั้ง ๘ ในชื่อของคุณณิชา มีอักขระที่เป็น
บริวาร 2, อายุ 0, เดช 1, ศรี 1, มูละ 0, อุตสาหะ 0, มนตรี 0, กาลกิณี 0

คำอธิบายเกี่ยวกับทักษาของคุณณิชา
บริวาร
หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาสบริวารชายหญิง คนในบ้านผู้ที่อยู่ในอุปการะ ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหายของตน (ชื่อคุณมีบริวาร 2)
อายุ หมายถึง อายุ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน หากนำตัวอักษรที่มีทักษานี้มาตั้ง เชื่อกันว่าทำให้มีอายุยืนยาว (ชื่อคุณมีอายุ 0)
เดช หมายถึง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง (ชื่อคุณมีเดช 1)
ศรี หมายถึง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา (ชื่อคุณมีศรี 1)
มูละ หมายถึง ทุนทรัพย์ หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้แก่ตนเองในปัจจุบันและภายภาคหน้า (ชื่อคุณมีมูละ 0)
อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การประกอบกิจการค้า และการงานอื่นๆ ให้เกิดผลสำเร็จ จากความมีมานะ อุตสาหะของตนเอง (ชื่อคุณมีอุตสาหะ 0)
มนตรี หมายถึง ความเป็นใหญ่ หรือความสำเร็จ ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน (ชื่อคุณมีมนตรี 0)
กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต (ชื่อคุณมีกาลกิณี 0)

สำหรับคุณณิชา ผู้เกิดวันอาทิตย์
เสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม
บริวาร คือพวก สระทั้งหมด ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงทางการดำเนินชีวิตที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม
อายุ คือ ก ข ค ฆ ง ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงทางอำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม
เดช คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ในการตั้งชื่อให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม
ศรี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ในการตั้งชื่อ ให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงทางทรัพย์สิน การงาน หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม
มูละ คือ ด ต ถ ท ธ น ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมพลังความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม
อุตสาหะ คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงทางความเป็นใหญ่ หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม
มนตรี คือ ย ร ล ว ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
หลีกเลี่ยงหรือไม่ควรใช้ อักษรกลุ่ม กาลกิณี คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล ความอับโชคและอุปสรรคต่างๆ 

 

วิเคราะห์ตามหลักเลขศาสตร์
ชื่อ ณิชา มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 12 [รายละเอียดการแยกชื่อ ณ=5 สระอิ=4 ช=2 สระอา=1 ]
นามสกุล สิงหชาติ มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 28 [รายละเอียดการแยกนามสกุล ส=7 สระอิ=4 ง=2 ห=5 ช=2 สระอา=1 ต=3 สระอิ=4
]
รวมชื่อและนามสกุล ณิชา สิงหชาติ มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 40


แยกวิเคราะห์ 3 ส่วน คือ 1. ชื่อ 2. นามสกุล 3. ชื่อ + นามสกุล ดังนี้

1. ชื่อ ณิชา

     ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 12 พลังแห่ง 2 บุคลิกในคนเดียว

คำทำนายของชื่อ ณิชา (12)
      กำลังพระเคราะห์ได้เลข ๑๒ เลข ๑ หยิ่ง,ลุ่มหลงมัวเมาหูเบา,เจ็บไม่จำ ดาวอาทิตย์ กับเลข ๒ ดาวจันทร์ ธาตุไฟกับธาตุน้ำอยู่ ร่วมกันจึงทำให้บุคคลหมายเลข ๑๒ มีอารมณ์ขัดแย้ง และมีอาการหยิ่งถือดีเพราะดาวอาทิตย์เลข ๑ ธาตุไฟในขณะเดียวกันก็ อ่อนไหวง่ายเพราะอิทธิพลของเลข ๒ ดาวจันทร์ ธาตุน้ำเป็นคนเชื่อใจคนง่ายจึงมักถูกยุยงได้ง่ายเลข ๑๒ บวกกันได้เลข ๓ ดาวอังคาร ทำให้เป็นคนเข้มแข็ง มีโทสะจริตชอบการเอาชนะไม่ค่อยจะยอมสยบใครง่าย ๆ ด้วยอิทธิพลของตัวบวกเลข ๓ ทำให้ชีวิตเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างเรื้อรัง อักทั้งเลข ๑๒นี้ยังเป็นกำลังของดาวราหูจึงส่งเสริมให้ บุคคลเลข ๑๒ มักจะเป็นหูเบาเชื่อใจคนง่ายโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบบุคคลหมายเลข ๑๒ เป็นเลขที่ต้องระมัดระวัง ถ้า หลงใครแล้วมักจะหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา กล้าเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อคนอื่น หากใครมีหมายเลข ๑๒ และอยู่ ในตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ชีวิตมักจะขึ้น ๆ ลงหาความแน่นอนไม่ค่อยได้มีจะถูกใส่ร้ายป้ายสีจากบุคคลอื่น ชีวิตสมรสไม่ แน่นอนถึงขั้นไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง สิ่งที่ต้องระวังในการใช้ชีวิตของบุคคลหมายเลขนี้ต้องระวัง พวกลิ้นปลาไหลลิ้นสาริกาให้จงหนัก พวกนี้จะชื่นชมนิยมเราเพราะต้องการผลตอบแทนทั้งสิ้น จะว่าไปแล้วในชีวิตต้อง ร่ำร้องเพลงรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็เพราะเป็นคนใจอ่อนนั่นเอง ไม่รู้จักหลาบจำ ทางแก้ไขปัญหา สำหรับบุคคลเลข ๑๒ มิได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอก แต่อยู่ที่ปัจจัยภายใน ต้องปลงให้ได้และทำใจให้ดีก็จะพบแสงสว่าง

สรุปย่อๆ : หยิ่ง,ลุ่มหลงมัวเมาหูเบา,เจ็บไม่จำ เป็นคนเชื่อใจคนง่ายจึงมักถูกยุยงได้ง่าย ชีวิตเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างเรื้อรัง หากหลงใครแล้วมักจะหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา

2. นามสกุล สิงหชาติ

     ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 28 พลังแห่งความแปรปรวน

คำทำนายของนามสกุล สิงหชาติ (28)

      กำลังพระเคราะห์ได้เลข ๒๘ เป็นเลขที่ส่งผลเสียให้กับชีวิตมากกว่าดี เลข ๒๘ บวกกันได้ ๑๐ ทำให้เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย ชอบ ทำงานใหญ่ไม่ไตร่ตรอง ชอบคิดค้นของใหม่ๆ ไม่ชอบย่ำอยู่กับที่ เป็นคนเบื่อง่าย ไม่ชอบสิ่งจำเจ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง แต่ ไม่ไว้ใจผู้อื่น ในชีวิตจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งชอบริเริ่มแต่ไม่ยอมรับผิดชอบ จึงทำให้การดำเนินชีวิตไม่ค่อยเป็นระเบียบทำให้ ชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่อย่างซ้ำซาก และเป็นคนไม่ค่อยจะสนใจอดีตที่ผ่านมา (นับหนึ่งไม่ถึงสิบ) เลข ๒๘ ดาวจันทร์เลข ๒ ถูกเลข ๘ ดาวราหูคุมอยู่ข้างหลังอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้อยู่ใต้อิทธิพลเลข ๒๘ มักมีเรื่องทุกข์ใจขมขื่นแอบแฝงอยู่ทำให้ดูเหมือนคนอมทุกข์ โดย เฉพาะเด็กหญิงหรือชายที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออาจประพฤติผิดพลาด มีเบื้องหลังให้ชาวบ้านติฉินนินทา มักจะกำพร้าหรือผิดหวัง ในเรื่องความรัก ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส ต้องพลัดพรากจากกันอยู่กันคนละทิศละทาง ชีวิตของบุคคลหมายเลข ๒๘ จะ หว้าเหว่หงอยเหงา มีคนคอยเบียดบังเอาความดีความชอบ จะไร้คู่ หรือได้คู่เป็นแม่หม้าย หรือพ่อหม้าย

สรุปย่อๆ : เสียมากกว่าดี เป็นคนไม่รอบคอบ เป็นคนเบื่อง่าย ไม่ไว้ใจผู้อื่น มักมีเรื่องทุกข์ใจ ไม่มีความสุขในชีวิตสมรส ต้องพลัดพรากจากกันอยู่กันคนละทิศละทาง

3. ผลรวมของ ชื่อ + นามสกุล ณิชา สิงหชาติ

     ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 40 พลังอำนาจมหัศจรรย์

คำทำนายของ ชื่อ + นามสกุล ณิชา สิงหชาติ (40)

      กำลังพระเคราะห์ได้เลข ๔๐ อิทธิพลของเลข ๔ ดาวพุธ กับเลข ๐ ดาวมฤตยูเข้ามาพัวพัน จึงทำให้บุคคลเลข ๔๐ มักจะเพ้อ ฝันถึงสิ่งแปลกๆ ใหม่ ชอบสิ่งเร้นลับมหัศจรรย์ มีรสนิยมแปลกๆ ชอบสร้างความประหลาดใจให้แก่วงสังคมอยู่เสมอ ส่วนใหญ่ จะเชื่อคนง่ายและยึดถืออย่างจริงจัง มักชอบเดินทางชีวิตอยู่ไม่ติดที่ ชอบเปลี่ยนแปลงที่อยู่ย่อยๆ ชอบคิดชอบค้นของแปลกๆ ใหม่ๆ

สรุปย่อๆ : ไม่เดือดร้อนอะไร เป็นคนใฝ่รู้ชอบค้นคว้าหาความรู้ ชอบสนุกสนาน สุขสบาย ชอบเดินทางไกลท่องเที่ยว ชอบสิ่งใหม่ๆ และแปลกๆ ไม่ชอบอยู่ติดที่ เป็นคนอ่อนไหวง่าย ดวงชะตาจัดว่าดี ไม่ค่อยมีข้อเสีย


สรุป ชื่อ นามสกุล และผลรวมชื่อ+นามสกุล
     1. ชื่อ "ณิชา" ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 12 พลังแห่ง 2 บุคลิกในคนเดียว
     2. นามสกุล "สิงหชาติ" ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 28 พลังแห่งความแปรปรวน
     3. ผลรวมของ ชื่อ + นามสกุล "ณิชา สิงหชาติ" ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 40 พลังอำนาจมหัศจรรย์


คำทำนายผลรวม ชื่อ + นามสกุล ได้เลข 40 มีดังนี้ (อ่านเป็นกลอน) 

 

 

[เลข 40 พลังอำนาจมหัศจรรย์ ]
        เลข ๔๐ ตามความ ว่าดังนี้
ชื่อคุณนี้ รวมกันแล้ว ว่าดีอยู่
ไม่เดือดร้อน อะไรนั้น ให้ฟังดู
ชอบอยากรู้ ชอบสนุก สุขสบาย
        ชอบอยากลอง ของจริง สิ่งที่แปลก
ดังจะแยก ชอบท้าทาย ในความหมาย
อยู่กับที่ มิได้นาน ชอบท้าทาย
เรื่องอะไร ที่พิสูจน์ ไม่พลาดเลย
        แต่เลขนี้ ส่งผลสู่ ดลจิตใจ
ให้อ่อนไหว ถูกชักจูง ดังเฉลย
ไม่ชอบอยู่ เป็นหลักแหล่ง ดังเปรียบเปรย
ไม่ลงเอย หลักปักฐาน ด้านชีวา
        ดวงชะตา จัดว่าดี มิมีด้อย
มักเลื่อนลอย เปลี่ยนจิต ทุกทิศา
ต้องพัวพัน เรื่องแปลก แปลก เสมอมา
ตามชะตา กำหนดไว้ ทายบอกเอย…ฯ 

 

     

 

ชื่อ : นันทัชพร   คำอ่าน : นันทัดชะพอน   คำแปล : คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข   [เพศ : หญิง]
เกิดวันจันทร์ ชื่อมีทั้งหมด 8 ตัวอักษร รวมชื่อกับนามสกุลแล้วได้กำลังพระเคราะห์ 78
แยกตัวอักษรจากชื่อคุณนันทัชพรแล้วมีรายละเอียดดังนี้

1. มี น เป็น ศรี เป็นอักขระที่ช่วยเสริมสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักและศรัทธาในตัวเจ้าของชื่อ   [มีค่าเป็น 5]
2. มี ไม้หันอากาศ เป็นตัวยกเว้น (อนุโลม) ไม่เป็นกาลกิณี    [มีค่าเป็น 4]
3. มี น เป็น ศรี เป็นอักขระที่ช่วยเสริมสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักและศรัทธาในตัวเจ้าของชื่อ   [มีค่าเป็น 5]
4. มี ท เป็น ศรี เป็นอักขระที่ช่วยเสริมสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักและศรัทธาในตัวเจ้าของชื่อ   [มีค่าเป็น 1]
5. มี ไม้หันอากาศ เป็นตัวยกเว้น (อนุโลม) ไม่เป็นกาลกิณี    [มีค่าเป็น 4]
6. มี ช เป็น อายุ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของชื่อในทางสุขภาพ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตเพื่อให้มีอายุยืนยาว   [มีค่าเป็น 2]
7. มี พ เป็น มูละ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมทุนทรัพย์หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้เจ้าของชื่อ   [มีค่าเป็น 8]
8. มี ร เป็น อุตสาหะ เป็นอักขระที่ช่วยเสริมพลังความขยันหมั่นเพียรการประกอบกิจการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จแก่เจ้าของชื่อ   [มีค่าเป็น 4]

สรุปจำนวนทักษาทั้ง ๘ ในชื่อของคุณนันทัชพร มีอักขระที่เป็นบริวาร 0, อายุ 1, เดช 0, ศรี 3, มูละ 1, อุตสาหะ 1, มนตรี 0, กาลกิณี 0

คำอธิบายเกี่ยวกับทักษาของคุณนันทัชพร
บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาสบริวารชายหญิง คนในบ้านผู้ที่อยู่ในอุปการะ ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหายของตน (ชื่อคุณมีบริวาร 0)
อายุ หมายถึง อายุ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน หากนำตัวอักษรที่มีทักษานี้มาตั้ง เชื่อกันว่าทำให้มีอายุยืนยาว (ชื่อคุณมีอายุ 1)
เดช หมายถึง อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง (ชื่อคุณมีเดช 0)
ศรี หมายถึง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา (ชื่อคุณมีศรี 3)
มูละ หมายถึง ทุนทรัพย์ หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้แก่ตนเองในปัจจุบันและภายภาคหน้า (ชื่อคุณมีมูละ 1)
อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การประกอบกิจการค้า และการงานอื่นๆ ให้เกิดผลสำเร็จ จากความมีมานะ อุตสาหะของตนเอง (ชื่อคุณมีอุตสาหะ 1)
มนตรี หมายถึง ความเป็นใหญ่ หรือความสำเร็จ ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน (ชื่อคุณมีมนตรี 0)
กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต (ชื่อคุณมีกาลกิณี 0)

สำหรับคุณนันทัชพร ผู้เกิดวันจันทร์
เสริมดวงทางผู้แวดล้อม เช่น บุตร-ภรรยา-ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม บริวาร คือพวก ก ข ค ฆ ง ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงทางการดำเนินชีวิตที่ต้องเพื่อให้มีอายุยืนยาว หรือมีอายุมั่นขวัญยืน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม อายุ คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงทางอำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม เดช คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ในการตั้งชื่อ ให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรัก ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม ศรี คือ ด ต ถ ท ธ น ในการตั้งชื่อ ให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงทางทรัพย์สิน การงาน หลักฐานความเป็นอยู่ ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม มูละ คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมพลังความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการค้า ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม อุตสาหะ คือ ย ร ล ว ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
เสริมดวงทางความเป็นใหญ่ หรือประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม มนตรี คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ ในการตั้งชื่อ คือให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณ
หลีกเลี่ยงหรือไม่ควรใช้ อักษรกลุ่ม กาลกิณี คือ สระทั้งหมด ในการตั้งชื่อ คืออย่าให้อักษรเหล่านี้มีในชื่อของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เป็นมงคล ความอับโชคและอุปสรรคต่างๆ


วิเคราะห์ตามหลักเลขศาสตร์
ชื่อ นันทัชพร มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 33 [รายละเอียดการแยกชื่อ น=5 ไม้หันอากาศ=4 น=5 ท=1 ไม้หันอากาศ=4 ช=2 พ=8 ร=4 ]
นามสกุล เขื่อนเมือง มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 45 [รายละเอียดการแยกนามสกุล สระเอ=2 ข=2 สระอือ=7 ไม้เอก=1 อ=6 น=5 สระเอ=2 ม=5 สระอือ=7 อ=6 ง=2 ]
รวมชื่อและนามสกุล นันทัชพร เขื่อนเมือง มีกำลังพระเคราะห์ทั้งหมด 78


แยกวิเคราะห์ 3 ส่วน คือ 1. ชื่อ 2. นามสกุล 3. ชื่อ + นามสกุล ดังนี้

1. ชื่อ นันทัชพร

     ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 33 พลังความฉุนเฉียวเร้าร้อน

คำทำนายของชื่อ นันทัชพร (33)
      กำลังพระเคราะห์ได้เลข ๓๓ คือดาวอังคารสองดวง เหมือนแม่น้ำสองสายไหลบ่าเข้ามาสมทบกัน ย่อมเกิดความรุนแรง จึงบ่ง ถึงบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลเลข ๓ มีอารมณ์ฉุนเฉียวเร่าร้อนรุนแรงทำอะไรชอบเอาแต่ใจตนเองไม่ยอมยับยั้งใดๆ ทั้งสิ้น จะดันทุรังเอาให้ได้แบบหัวชนฝา เมื่อเลข ๓ ดาวอังคารเป็นดาวอุบัติเหตุมาอยู่ร่วมกันถึงสองดวง จึงต้องระวังอันตรายแบบฉับพลัน มักจะประสบอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง มักจะมีอันตรายเกี่ยวกับความเร็ว เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ เครื่องจักรที่มีความเร็ว การกระทบ กระทั่ง การทะเลาะวิวาท เลข ๓๓ บวกกันได้เลข ๖ ดาวศุกร์ บ่งถึงบุคคลหมายเลข ๓๓ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายมีอารมณ์ทาง โลกีย์ที่รุนแรง มีความปรารถนาอันเร่าร้อนเลข ๓๓ เป็นเลขร้าย ถ้าไปพัวพันกับชีวิตใคร ไม่ควรที่จะประมาทเพราะเลข ๓ สอง ตัวจะแผลงฤทธิ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เสมอ ในแง่หนึ่งของหมายเลข ๓๓ อาจส่งผลให้ชีวิตไปสู่ความสำเร็จบนเส้นทางเงินตรา จงอย่า ได้ผยองกับโชคลาภที่ได้มาโดยง่าย อย่าเชื่อในวิจารณญาณของตนเองมากเกินไป ขอให้รู้จักมีความอ่อนน้อมถ่อมตน สะสมอารมณ์ ขันเข้าไว้อาจจะมีโชคดีอย่างต่อเนื่อง

สรุปย่อๆ : มีอารมณ์ฉุนเฉียว เร่าร้อน รุนแรง ทำอะไรชอบเอาแต่ใจตนเอง ระวังอันตรายแบบฉับพลัน มักจะประสบอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง มักจะมีอันตรายเกี่ยวกับความเร็ว เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ การทะเลาะวิวาท

2. นามสกุล เขื่อนเมือง

     ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 45 พลังการสู้อีกครั้ง

คำทำนายของนามสกุล เขื่อนเมือง (45)
      กำลังพระเคราะห์ได้เลข ๔๕ ถือเป็นเลขดี เป็นเลขแห่งความสำเร็จเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะมีโชคอยู่เนืองๆ มักจะประสบโชคอันไม่คาด หวังอยู่บ่อยๆ สติปัญญาแจ่มใสดีมาก และจะได้รับความร่วมมือจากทุกวงการเป็นอย่างดี

สรุปย่อๆ : ดวงดี การงานก้าวหน้า ปัญญาดีฉลาดหลักแหลม ใจสู้ไม่ถอย ก้าวหน้าตลอดเวลา มีคนคอยช่วยเหลือ โชคดีมีลาภ เจริญรุ่งเรือง

3. ผลรวมของ ชื่อ + นามสกุล นันทัชพร เขื่อนเมือง

     ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 78 พลังแห่ง ความเดือดร้อน

คำทำนายของ ชื่อ + นามสกุล นันทัชพร เขื่อนเมือง (78)
      กำลังพระเคราะห์ได้เลข ๗๘ เป็นเลขบาปเคราะห์ บ่งถึงความระส่ำระสายของชีวิต ทำให้เกิดความอลเวง ประสบแต่เรื่องร้ายๆ ด้วยเลข ๘ ดาวราหูเข้ามามีบทบาททำให้เป็นคนอ่อนแอ ปล่อยให้คนอื่นชักจูงง่าย จึงต้องระวังอุบัติเหตุและคดีความไว้ให้มาก อย่าใจอ่อนเชื่อคนง่ายนัก จะประสบความหายนะ หมายถึง ใครมาให้เซ็นอะไรเกี่ยวกับเอกสารด้านกฎหมาย การค้ำประกัน หรือการรับรองผู้อื่น ห้ามเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือถูกดำเนินคดีในความคิดที่ตัวเองไม่ได้ทำ

สรุปย่อๆ : ไม่ค่อยดีนัก เจอเรื่องร้ายๆ บ่อย ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุและคดีความ อย่าใจอ่อนเชื่อคนง่าย


สรุป ชื่อ นามสกุล และผลรวมชื่อ+นามสกุล
     1. ชื่อ "นันทัชพร" ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 33 พลังความฉุนเฉียวเร้าร้อน
     2. นามสกุล "เขื่อนเมือง" ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 45 พลังการสู้อีกครั้ง
     3. ผลรวมของ ชื่อ + นามสกุล "นันทัชพร เขื่อนเมือง" ได้กำลังพระเคราะห์ (กำลังเลขศาสตร์) 78 พลังแห่ง ความเดือดร้อน


คำทำนายผลรวม ชื่อ + นามสกุล ได้เลข 78 มีดังนี้ (อ่านเป็นกลอน) 

 

 

[เลข 78 พลังแห่ง ความเดือดร้อน ]
        เลข ๗๘ แสดงอ้าง ว่าอย่างนี้
คุณค่อนที่ หัวรุนแรง ไปสักนิด
ทั้งชอบใช้ อำนาจ ในทางผิด
สร้างความคิด เดือดร้อนไป ในสังคม
        ความสำเร็จ ไม่มีทาง ประสบผล
ต่างทำคน รอบข้าง ให้ขื่นขม
มีเรื่องร้าย อ่อนไหว จิตใจตน
อิทธิพล ของคนอื่น เข้าครอบงำ
        ต้องระวัง อุบัติเหตุ ตามบอกชี้
ทั้งคดี ความต่าง อย่างชอกช้ำ
อีกเสียทรัพย์ จำนวนมาก ให้ตรากตรำ
โปรดฟังคำ เปลี่ยนชื่อใหม่ ให้มงคล
        เรื่องที่ร้าย กลายเป็นดี ดังที่ว่า
ดวงชะตา เกียรติชื่อเสียง ทั่วแห่งหน
จะโดดเด่น ทางสังคม สมใจตน
เพราะมีคน รักมาก-แต่ยากนานฯ

 

     

เจ้าชะตาชื่อ ณิชา เกิดวันอาทิตย์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 (ราศีกรกฎ)

คำทำนายทั่วไปสำหรับคุณณิชา

คุณณิชา เกิดระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง วันที่ 22 กรกฎาคม ราศีกรกฎ

จักรราศี : เป็นราศีผู้ริเริ่มในแง่ของการกระทำ

สัญลักษณ์ของราศี : ปู

ธาตุ : น้ำ

ดาวประจำราศี : ดวงจันทร์

คุณสมบัติพื้นฐานของราศี
เจ้าอารมณ์ อารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และบุคลิกดี มีเสน่ห์

ความรัก(ในด้านลบ)
เป็นคนขี้หึงมาก ทำตัวเป็นเจ้าของคนรักอย่างเหลือเกิน จะคิดอยู่เสมอว่าคนรักไม่ซื่อตรงกับตัวเอง บ่อยครั้งที่คุณรู้สึกเจ็บปวดในเรื่องของความรัก แต่คุณก็ไม่รู้จักคำว่าเข็ดสักที

ความรัก (ในด้านบวก)
เป็นคนที่พิถีพิถันในการเลือกคนรัก และสามารถเปลี่ยนใจได้ทันที หากว่ารู้สึกว่าตัวเองเลือกคนผิด คิดอยู่เสมอว่าถ้าโลกนี้ขาดความรักโลกนี้ก็คงจะหดหู่น่าดู

การแต่งงาน :
คุณให้ความสำคัญกับการแต่งงาน และเชื่อว่าสถาบันของครอบครัว เป็นสถาบันที่ดีที่สุด จะให้ความสุข กับคุณมากที่ที่สุด

ข้อเสียของคุณ :
ดูอ่อนแอและซีดเซียวที่สุดในบรรดาราศีทั้งหลาย ดูอ่อนแอมาตั้งแตเกิดเป็นคนที่ค่อนข้างจะสกปรกไม่ค่อยจะดูแลตัวเองเป็นคนเจ้าอารมณ์ ชอบหนีปัญหาคนเงียบขรึม ขี้เหนียว

ข้อดีของคุณ :
รักครอบครัว อุทิศตัวให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก เป็นคนอ่อนไหวและก็ไวนักกับความรู้สึกที่ว่าถูกทิ้ง เป็นคนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ต่างๆ มากมาย ชอบสมเงินทองมากมาย และจะระวังตัวเสมอหากว่าการทำงานหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันก็ชอบมีเพื่อนมากๆ เพราะเพื่อนๆ จะไม่ถูกทิ้งในยามตกทุกข์ได้ยาก

งานที่เหมาะสำหรับคุณ :
เป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนเสียงหรือท่าทางหรือ กริยามารยาท ของคนอื่นได้ สามารถทำธุรกิจได้ดี เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมได้ โดยพื้นฐานคนเป็นคนรักศิลปะ สามารถทำงานทางด้านดนตรี และการวาดเขียนได้ด

ทำนายตามวันที่ที่เกิด :
คุณณิชา เกิดวันที่ 2 กรกฎาคม เป็นคนที่ไม่มีความอดทนในหน้าที่การทำงานใจโลเลเป็นคนที่เปลี่ยนงานบ่อยมากจึงมักจะไม่มีเพื่อนฝูง แต่ในเรื่องราวของความรักจะเป็นคน ที่รักเดียวใจเดียว

 

 

Comment

Comment:

Tweet